Billeder fra vinteren 2024

Fugle fra efteråret 2023

Fuglebilleder fra sommer og efterår 2023

Fugle fra foråret 2023 B

Fugle fra foråret 2023 A

Fugle fra sommer og efteråret 2022

Fugle fra vinter og forår 2022

Fuglebilleder fra efteråret 2021 2.

Fuglebilleder fra efteråret 2021

Fuglebilleder fra sommeren 2021

Lærkefalke og en Gøg fra Uldum kær

Fugle. fra foråret 2021

Mosehornugler og Steppehøge fra Sydvestjylland

Fugle fra foråret 2021

NYE BILLEDER

Fuglebilleder fra febuar 2021 2

Fuglebilleder fra febuar 2021

Fugle billeder fra vinteren 2021

Billeder fra Grenå og Bønnerupstrand

Fuglebilleder fra Vinteren 2020-2021

Fugle fra efteråret og vinteren 2020

Flere fuglebilleder fra efteråret 2020

Vadefugle fra efteråret 2020

Fuglebilleder fra efteråret 2020

Fiskeørne fra efteråret 2020

Fugle mm. fra sommeren 2020

Fugle mm. fra foråret 2020

Fugle fra baghaven Foråret 2020

Fugle billeder fra efteråret 2019

Fugle billeder fra 2018

Fugle fra Baghaven forår 2018

En Blåhals fra Sønder Jylland

Fugle fra baghaven efterår og vinter

Fugle fra det Gule rev

Lille skalleslugerer fra Midt Jylland

Kærnebiderer fra baghaven

Fugle fra baghaven

En Vandstær fra Horsens

Fugle fra Hanstholm

Fugle mm. fra efteråret

Fugle fra Langeland

En Efterårs Mosaikguldsmed

En Isfugl fra Salten langsø

Fugle fra Sønder og Vestjylland

Fugle fra baghaven

Fugle fra Denne vinter

Fugle fra November

Fugle fra "Mols"

Billeder fra dette efterår

En Alk fra Bønnerup

Billeder fra Vadehavet

Et uvejr ruller ind

Islandsk ryle, Stenvendere og et par Agerhøns fra Hanstholm

Aftenfalke fra Vigsø

Aftenfalke fra Skjern enge

Fugle fra Vestjylland

Fugle fra Ebeltoft og Saltenlangsø

Billeder fra juli

Fugle fra Ebeltoft

Billeder fra en tur til Sydvestjylland mm.

Fuglebilleder fra juni

Sommerfugle fra denne sommer