DROSLER

Rødhals

Nattergal

Blåhals (sydlig)

Rødstjært

Husrødstjert

Stenpikker

Bynkefugl

Sortstrubet bynkefugl

Sangdrossel

Misteldrossel

Vindrossel

Sjagger

Solsort

Ringdrossel