ROVFUGLE og UGLER

Havørn

Fiskeørn

Kongeørn

Rød Glente

Sort Glente

Rørhøg

Blå kærhøg

Hedehøg

Fjeldvåge

Musvåge

Hvepsevåge

Spurvehøg

Duehøg

Tårnfalk

Aftenfalk

Lærkefalk

Vandrefalk

Dværgfalk

Mosehornugle

Skovhornugle

Storhornugle

Høgeugle