VADEFUGLE

Strandskade

Klyde

Stylteløber

Lille præstekrave

Stor præstekrave

Hvidbrystet præstekrave

Strandhjejle

Pomeransfugl

Hjejle

Vibe

Islandsk Ryle

Sandløber

Sortgrå ryle

Stenvender

Alm. Ryle

Temmincksryle

Krumnæbbet Ryle

Dværgryle

Tinksmed

Svaleklire

Mudderklire

Terekklire

Rødben

Sortklire

Hvidklire

Damklire

Stor kobbersneppe

Lille kobbersneppe

Stor regnspove

Lille Regnspove

Dobbeltbekkasin

Enkeltbekkasin

Thorshane

Odinshane

Brushane