SANGFUGLE og FLUESNAPPER

Havesanger

Munk

Gærdesanger

Tornsanger

Sivsanger

Rørsanger

Drosselrørsanger

Kærsanger

Buskrørsanger

Gulbug

Skovsanger

Løvsanger

Gransanger

Fuglekonge

Rødtoppet fuglekonge

Grå fluesnapper

Lille Fluesnapper

Broget Fluesnapper